RECENSIONER

Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2015.
Lektör Leif S. Persson

Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid handelshögskolan i Stockholm.

Boken behandlar den s.k. Skandiaskandalen, som rörde ett omfattande bonussystem till ledande företrädare för bolaget under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Författaren redovisar mycket ingående turerna i fallet, från bakgrunden, via avslöjandena under 2003 med bl.a. en då släppt granskningsrapport samt de rättsliga efterspelen med åtal och skiljeförfarande.

Författarens syfte är bl.a. att belysa och ifrågasätta mediernas roll i nyhetshanteringen, särskilt mediernas, enligt hans mening, brister i kritisk granskning samt självkritik när det rättsliga efterspelet visar en annan bild av vad som hänt än som ursprungligen presenterades.

Han granskar åklagarens och flera andra huvudpersoners agerande och uttalanden. Boken, som bl.a. innehåller skarp kritik mot media och enskilda journalister, är lättläst och författaren är väl insatt i ämnet. Boken kan läsas av alla intresserade och ger säkert för många en delvis ny bild av den s.k. Skandiaskandalen.